گروه صنعتي شهید درخشان - باتری نور

كليات و مشخصات گروه :

ماموريت گروه : تامين انواع باتري های راه انداز انواع خودروهای سبک و سنگین.

چشم انداز گروه در افق سال 1404 :رهبري بازار داخلي كشور درحوزه ماموريت اصلي و توانايي انجام ماموريت در فضاي تجارت جهاني

ارزشهاي سازماني گروه :

1- ما به رعايت اصول اخلاقي در كسب و كارمان ايمان داريم.

2- ما منابع انساني را سرمايه اصلي دانسته و به كمال آنها مي انديشيم.

3- ما به رضايت و وفاداري مشتريان خود به عنوان يك اصل كلي معتقديم.

4- ما به خلاقيت ، نوآوري و يادگيري مستمر به عنوان مهمترين پيشران كسب و كارمان باور داريم.

5- ما به گسترش روابط بلند مدت با تامين كنندگان و توزيع كنندگان در قالب شبكه هاي پويا معتقديم.

6- ما به روابط متقابل با جامعه اعتقاد داريم.

تاريخچه : گروه صنعتي شهيد درخشان (نور) تحت پوشش شركت توسعه منابع انرژي توان ، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، در حال حاضر بزرگترين توليد كننده باتري خودرو در خاورميانه بوده كه در سال 1362  به بهره‌برداري رسيده است . ماموريت اوليه اين گروه توليد باتري راه انداز خودرويي از ظرفيتهاي 36 الي  99  آمپر ساعت بوده كه در زمان جنگ تحميلي برآورده نمودن نياز نيروهاي مسلح و بازار داخلي از اولويت هاي اين گروه به شمار مي رفت. در سال 1378 و با آغاز مطالعات اوليه ، توسعه گروه در دستور كار قرار گرفته و در آبان ماه 1381  و طي يك برنامه 5 ساله طرح توسعه باتري راه انداز با هدف كمي و كيفي محصولات و منطبق با تكنولوژي روز دنيا آغاز بكار نمود كه اين پروژه عظيم در مرداد ماه سال 1386  توسط مقام محترم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افتتاح گرديد.

در همين راستا و به منظور افزايش سهم بازار داخلي مخصوصاً در حوزه شركتهاي خودورساز داخلي و همچنين بخش صادرات از سال 1382  توليد باتري هاي نسل جديد LM , MF  كلسيم - كلسيم و كم آنتيموان در دستور كار گروه قرار گرفته و اين مهم با بهينه سازي ماشين آلات توليدي خطوط فعلي و جايگزيني تكنولوژي روز صنعت باتري ، ميسر گرديد.

از ابتداي سال1386  و با نظر هيئت دولت مبني بر انتقال گروههاي صنعتي به حاشيه شهر تهران و پيگيري جدي مقام محترم وزارت طرح انتقال مجموعه صدر به اين گروه آغاز گرديده كه در فاز اول انتقال باتري راه انداز سنگين و همزمان ايجاد زيرساختهاي انتقال ساير بخشها در دستور كار قرار گرفته و توليد باتريهاي سنگين نيز در برنامه توليد اين گروه قرار گرفت. اين باتري ها از ظرفيت Ah100 تا  Ah200 را شامل مي شود . در حال حاضر تنوع محصول اين گروه از 7 عدد در سال 1382  به بيش از 100  عدد رسيده، كه براي كليه محصولات شناسنامه مدوني تهيه گرديده است.

مشتريان عمده اين گروه صنايع خودروساز داخلي (ايران خودرو ، سايپا ، گروه بهمن و ...) و در بازارهاي خارجي عمدتاً كشورهاي همجوار مي باشند. همچنين اين گروه با بيش از 3000 نمايندگي فروش در سراسر كشور ، بزرگترين شبكه توزيع باتري در كشور محسوب مي شود.

اصلي‌ترين تامين كننده اين گروه ، گروه صنعتي شهيد عارفي (فجر) ، تحت پوشش شركت توسعه منابع انرژي توان مي‌باشد كه ماده اوليه اصلي اين گروه (سرب) را تامين مي نمايد. مواد پليمري اين گروه نيز عمدتاً از شركتهاي پتروشيمي داخلي تامين مي‌گردد.

گروه صنعتي شهيد درخشان در سال 1379  نسبت به استقرار سيستم مديريت كيفيت اقدام نموده و در همان سال موفق به اخذ گواهينامه  ISO 9002-94  از موسسه اعتبار دهي BVQI   گرديد.

در سال 1383  اين گروه موفق به دريافت گريد B  شركت ساپكو و گريد +B  گروه بهمن گرديده و در هيمن سال با تعريف پروژه ارتقاء تامين كنندگان شركت سازه گستر سايپا اين گروه نسبت به استقرار نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد جهاني خاص صنايع خودروسازي ISO/TS 16949 : 2002  اقدام نموده و در شهريور ماه 1383  موفق به اخذ اين گواهينامه از موسسه اعتباردهي URS  گرديد كه با اتمام اعتبار 3 ساله اين گواهينامه در سال 1386 و انجام مميزي صدور گواهينامه مجدد ، اعتبار اين گواهينامه تا سال 1389 تمديد گرديد.

از ابتداي سال 1386 ، گروه نسبت به استقرار نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 : 1999   اقدام نموده كه در بهمن ماه همين سال موفق به اخذ گواهينامه مربوطه از موسسه اعتبار دهي DAS  گرديد.

با استقرار استاندارد ISO/TS  و لزوم فرآيندگرايي در اين استاندارد كليه فرآيندهاي گروه در سال 1389  در قالب يك پروژه با شركت مشاور مورد بازنگري قرار گرفته و در قالب 10 فرآيند اصلي و 38  فرآيند فرعي تقسيم بندي گرديد. با انجام تغييرات در ويرايش جديد اين استاندارد مميزي مجدد در اواخر سال 1390 انجام و اين گروه موفق به اخذ گواهينامه ISOTS 16949-200  از موسسه Swiss cert  گرديد. همچنين اين گروه در سال  1391  با رويكرد استقرار سيستم مديريت محيط زيست بر اساس استانداردهاي جهاني ISO14000-2004   و لزوم يكپارچه سازي كليه سيستم هاي مديريتي اقدام به جاري سازي نظام يكپارچه مديريت IMS  نموده كه تا پايان سال جاري نسبت به اخذ گواهينامه آن اقدام خواهد نمود. شايان ذكر است اين گروه در حال حاضر با تمديد گواهينامه نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ويرايش 2007  اين استاندارد را مستقر نموده و موفق به اخذ گواهينامه آن نيز شده است و همچنين آزمايشگاه كنترل محصول نهايي اين گروه كه يكي از بزرگترين آزمايشگاههاي انجام انواع تستهاي باتري مي‌باشد به يكي از مراجع موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي ايران در خصوص بررسي انواع باتريهاي توليدي و وارداتي بوده و موفق به اخذ گواهينامه ISOIEC 17025-2005  گرديده است%

 

 

محصولات گروه صنعتی نور

 
درادامه می توانید محصولات این گروه را مشاهده فرمایید.
 
 
 
 
فایل ضمیمه: