برگزاری همایش تجلیل از خانواده بزرگ شبکه توزیع صباباتری در مورخه 16 اسفند ماه 1396 در هتل المپیک

به گزارش روابط عمومی شرکت توان همایش تجلیل از خانواده بزرگ شبکه توزیع صبا باتری در مورخه 16 اسفند ماه 1396 در هتل المپیک برگزار گردید .در این همایش از خانواده بزرگ شبکه توزیع تقدیر به عمل آمد.همچنین در حاشیه این همایش از باتری جدید صبا رونمایی گردید.

دیدگاه جدیدی بگذارید