تقویم وبرنامه نمایشگاهی سال 1394

 
برنامه نمایشگاههای سال 94               
ردیف موضوع نمایشگاه محل برگزاری تاریخ برگزاری
1 موتور سیکلت و دوچرخه برقی مشهد 2/29 - 3/1
2 خودرو و قطعات وابسته اصفهان 2/30 - 3/2
3 خودرو و قطعات وابسته شیراز 3/24 - 3/27
4 صنایع مخابرات و ارتباطات شیراز 5/21 - 5/24
5 صنایع مخابرات و ارتباطات اصفهان 5/25 - 5/29
6 خودرو و قطعات وابسته مشهد 5/26 - 5/30
7 صنعت برق  مشهد 6/26 - 6/29
8 صنایع مخابرات و ارتباطات تهران 7/4 - 7/7
9 صنایع مخابرات و ارتباطات ارومیه 7/7 - 7/10
10 کامپیوتر و ماشین های اداری و ... مشهد 7/15- 7/18
11 خودرو و قطعات وابسته تبریز 7/21- 7/24
12 حمل و نقل و خدمات شهری تهران 8/8-8/11
13 صنعت برق  تهران 8/17-8/20
14 خودرو و قطعات وابسته تهران 8/25-8/28
15  الکترونیک و تجهیزات جانبی تهران 9/23-9/26
16 انرژیهای تجدید پذیر تهران 12/7-12/10

دیدگاه جدیدی بگذارید