سرب

گروه صنعتی شهید عارفی (ذوب فلزات فجر) با استفاده از پروسه تولید در زمینه بازیابی و تولید سرب نرم با خلوص بالا و بیش از 40 نوع آلیاژ مختلف سربی با استفاده از باتری های اسقاط جمع آوری شده از سطح کشور فعالیت دارد که به صورت زیر قابل دسته بندی است.

1. سرب نرم با درصد خلوص بالا
2. آلیاژهای سرب آنتیموان دار
3. آلیاژهای سرب کلسیم
4. آلیاژهای سرب سلنیم