محصولات لیتیمی - باتری مسطح 2.5 آمپر ساعتی

705080N مدل باتری
NCM نوع باتری
2.5 Ah ظرفیت باتری (0.5c)
3.6±0.01 Volt ولتاژ نامی
 5mΩ مقاومت داخلی
80 mm طول
50 mm عرض
7 mm ضخامت