محصولات لیتیمی - باتری مسطح 5 آمپر ساعتی

6865125NP مدل باتری
NCM نوع باتری
5 Ah ظرفیت باتری (0.5c)
3.6±0.01 Volt ولتاژ نامی
 4mΩ مقاومت داخلی
125 mm طول
65.5 mm عرض
6.8 mm ضخامت