نمایندگی های فروش

شهر/شهرستان نام نمایندگی آدرس تلفن
مسجد سليمان شركت تهيه توزيع باتري جاويدمسجد سليمان دوراه بي بي يان جنب پل هوائي شركت تهيه وتوزيع كدپستي - 26832
مسجد سليمان كيومرث سلطاني مطلق خيابان 17 شهريور روبروي دبيرستان دكتر كرم زاده 4441115 - 0681
ملكان شركت تعاوني باتريسازان ملكان وحومه خيابان امام بلوارشمالي تعاوني باتري 3743
ممسني فريبرز عباسي نورآباد ممسني كدپستي - 2370 - 2139
ممسني شركت تهيه توزيع باتري نيروي ممسني نورآبادممسني دوراهي پمپ بنزين مغازه شيرازي كدپستي - 2139 - 0722422
ممسني علي داد رضائي - نورآباد ممسني شهرستان نورآ باد ممسني بلوار هجرت جنب كارخانه نخ سازي 7224224381
مهاباد اردستان ناصر عباس زاده 20كيلومتري اردستان جنب پمپ بنزين كدپستي - -
مهران شركت تهيه و توزيع فجرقلاويزان بلواركربلاي يك جنب ميدان معلم مغازه خدايي كدپستي - 2390
مهريز شركت تهيه و توزيع باتري زرين مهريز جاده يزد كرمان بعدازخيابان انقلاب 2973
مهريز علي اكبر دهقان منگابادي سه راه كرمان خيابان انقلاب 3590
مياندوآب جهانگير خامي خيابان شهدا خ - شهدا تلفن 5350 - 3215 3215 - 5350
مياندوآب نصرت الله بشيري خيابان وليعصرپاساژبشيري 3410 - 3490
مياندوآب شركت تهيه و توزيع گوهرباتري بلوارش-زنده دل روبروي دخانبات 22457
مياندوآب قدرت صمدي بلوارنماز خيابان وليعصرباتريسازي صمدي 2333468و09141811430
مياندوآب علي رضامند طالقاني 36 متري فرهنگيان روبروي استخر 21187 - 0481
ميانه تعاوني باتريسازان ميانه دانشگاه آزاد پارك موتوري شهرداري باتريسازي سيد سجادمرتضوي 29823 - 042321
ميانه فردين فرمند - ميانه خيابان امام خميني روبروي سپاه پاسداران 9112212300
ميانه اسدالله يگاني جاده ترانزيت بالاترازايران ناسيونال سابق 99986-7196

صفحه‌ها